SMS + Email Marketing

 

Bulk SMS

บริการ Bulk SMS เป็นบริการที่ส่งเสริมการตลาดให้กับธุรกิจ ของท่าน โดยการส่ง Bulk SMS จะเป็นการส่งแบบ oneway โดยทางลูกค้าจะต้องมีฐานข้อมูลเบอร์โทรศัพท์กลุ่มเป้าหมาย หรือทางเราสามารถให้บริการข้อมูลเบอร์โทรศัพท แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถส่งข้อความประชาสัมพันธ์ ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ 

ธุรกิจที่เหมาะสมกับ Bulk SMS

  • ธุรกิจทั่วไปที่มี ฐานลูกค้าอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร,โรงแรม, ซุปเปอร์มาเก็ต
  • ธุรกิจไอทีประยุกต์ เช่น ระบบ SMS Alert กรณี ระบบล่ม
  • ธนาคาร กรณีทำ OTP(One Time Password)

 

SMS2way

บริการ SMS2way เป็นบริการ ที่ใช้ส่งเสริมการตลาดอีกอย่างหนึ่ง หลักการคือ ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ทำการกด ตามคำแนะนำและส่งมายัง หมายเลข 4264xxx เมื่อกดส่ง ระบบสามารถ กำหนดข้อความตอบกลับได้ ตามต้องการ และจะมีระบบหลังบ้านเพื่อให้สามารถดูได้ว่า ผู้ส่งได้ส่งอะไรมายังระบบ 
ระบบ sms2way จะมีการแบ่งรายได้(revenue sharing) ตามปริมาณการส่ง

ธุรกิจที่เหมาะสมกับ ระบบ SMS2way

  • วิทยุ หรือ โทรทัศน์ เพื่อร่วมสนุกกับทางรายการ
  • การโหวตต่าง ๆ 
  • แคมเปญการชิงโชคต่าง ๆ

 

SMS Subscription

บริการ SMS Subscription เป็นบริการที่ใช้ในการรับข่าวสาร โดยผู้ที่จะประสงค์รับข่าวสาร ทำการสมัครเอง โดยกดจากโทรศัพท์ ตามคำแนะนำ โดยการส่งข้อมูลให้กับผู้สมัครใช้บริการนั้น สามารถส่งได้จากระบบตามจำนวนที่

ธุรกิจที่เหมาะสมกับ ระบบ SMS Subscription

  • สำนักข่าว หรือ รายการโทรทัศน์ ต่าง ๆ 
  • บริการข้อมูล ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น หุ้น, ยาง, ทอง, น้ำมัน
  • สลากกินแบ่งรัฐบาล
  • สรุปผลบอล

EDM (Email Direct Marketing)

เป็นเครื่องมือบริการทางการตลาดที่มุ่งเน้นสร้างฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าได้อย่างง่ายๆ โดยเรามี Engine สำหรับส่ง Text และภาพ ที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถส่งข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก พร้อมๆกันในครั้งเดียว โดยสามารถส่งแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ หรือโปรโมชั่นต่างๆ ซึ่งจะเลือกส่งกี่ครั้ง หรือเลือกส่งเวลาใดก็ได้ และตรงกลุ่มเป้าหมาย