การนำ Server ขึ้น Cloud Platform

บริษัทเราบริการนำ Platform ขึ้น cloud service ของบริษัทต่างประเทศ เช่น Microsoft Assure, Amazon Web Service และ Google Cloud โดยผ่านบริการซึ่งเรียกว่า Smart Circuit